באזל פארק

לקוח

קבוצת סופרין

שנה

2020

תעשיה

תעסוקה ומסחר

מה עשינו…

ניתוח קהלי יעד, אסטרטגיה, פרסום ויח"צ