מרכז רוחני ליהודי אמריקה הלטינית

לקוח

הדרת מלך

שנה

2023

תעשיה

ציבורי – נדל"ן

מה עשינו…

אסטרטגיית גיוס תורמים לבינוי המרכז בישראל, כתיבה, עיצוב והפקת תכניות והדמיות