PROJECTS

פרויקטים

icon – נווה שמיר בית שמש

רמות קאנטרי

amim towers ירושלים

נווה עמים בית שמש

Harmony בית שמש

מתחם הסופרים

אפי בהר יונה

משכנות ישראל – נתיבות

אלפסי 37 / רחביה י-ם

Revel in nature. Feel at home.

JERUSALEM UP

O2 – דירות עם אוויר לנשימה

הנחת אבן הפינה לפרויקט 'אורנים' י-ם

אדרת בגני איילון

אפי בבית שמש – ד3

קבוצת 'בית ירושלמי'

חיי טייב 9 – ב"ב

באזל פארק

אורנים י-ם

מיתוג חברת מוסאיוף נדל"ן

מכירות חסד ללא פערי רווח

מיתוג קבוצת שינפלד

אפי קפיטל בבית שמש – ד4

קראט

אפי בעמנואל – קוטג'ים

מרכז רוחני ליהודי אמריקה הלטינית